Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

strona 5

strona 6

strona 7

strona 8

strona 9

strona 10

tabela 1

tabela 2

tabela 3

tabela 4

tabela 5

tabela 6

tabela 7

tabela 8

tabela 9

tabela 10

tabela 11

tabela 12

tabela 13

tabela 14

tabela 15