szkolawpurdzie.pl

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie 2018

Roczne sprawozdanie ZSP w Purdzie  za 2018 rok zostanie opublikowane na stronie Gminy Purda: 
www.purda.pl