szkolawpurdzie.pl

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie 2018

Roczne sprawozdanie ZSP w Purdzie  za 2018 rok zostanie opublikowane na stronie Gminy Purda: 
www.purda.pl
 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola w Purdzie

OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA 

Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Purdzie na rok szkolny 2017/2018 prowadzona będzie  od 13 – 30 marca 2017 r. natomiast do klasy pierwszej szkoły podstawowej od 16-31 marca 2017 r. zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniach nr 30/2017 i 36/2017 Wójta Gminy Purda.