89 512 22 12 | email: sppurda@gmail.com | szkola.purda.pl


Danuta Adamowicz-dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

Cezary Tomaszewski-wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

Beata Czyżak-Baranowska

Jolanta Putra

Katarzyna Marchwica

Krystyna Ciesielska

Krystyna Izdebska

Małgorzata Gołaszewska

Marlena Kowalewska-Kozubek

Jan Maciejewicz

Cezary Ordon

Ewa Bobrowiecka

Grażyna Furmaniak

Ewa Gadomska

Izabela Ozdarska

Tomasz Łukaszuk

Barbara Trawińska

Agnieszka Westfeld

Wiesława Witkowska

Piotr Witkowski

Sylwia Foks